Ekobonden

TÄNKA

På den ekologiska gården står det naturliga kretsloppet i centrum. Inga konstgödsel, artificiella tillsatser eller kemiska bekämpningsmedel används. Allt hålls på ett småskaligt och naturnära plan. Man försöker i så hög grad som möjligt upprätthålla ett eget ekologiskt kretslopp på gården. Exempelvis utfodras djuren med egetproducerat foder och djurspillningen återförs i sin tur till åkrarna i form av näringsrikt gödsel. För att gynna jordens bördighet används en varierad växtföljd. Det kan innebära att spannmål, s.k. ”tärande grödor”, växlas med baljväxter, klöver och ärt. Utsädet ska i första hand vara ekologiskt och inga genmodifierade varianter är tillåtna.

 

Därför kan det vara en god idé att välja ekologisk mat. Både för miljöns och vår egen skull. Utan kemiska bekämpningsmedel gynnas även den biologiska mångfalden. Det ekologiska lantbruket innehåller därför fler blommor, humlor och fåglar.ekobonden.se, c/o Mossagården, 240 14 Veberöd | 046-859 71 | ebba@ekobonden.se