Ekobonden

Ekobonden - för Skåne i tiden!

I en tid då jordbruksproducenterna blir allt färre och allt mer centraliserade, sticker ekoodlarna ut med sitt småskaliga, kretsloppsbaserade jordbruk. Ett av syftena med föreningen ekobonden.se är att skapa ett fönster som åskådliggör de bönder i Skåne som har valt att odla ekologiskt. Eftersom de fortfarande befinner sig i en minoritet, är det lätt hänt att dessa bönder förblir ganska anonyma för konsumenten. Vi vill sätta ansikten på alla dessa män och kvinnor som dagarna i ända sliter mot väder och vind för att leverera goda, nyttiga och skonsamma produkter, som vi alla kan äta med gott samvete.

 

Dessutom drivs föreningen av en vilja att sprida det ekologiska budskapet. Därför kommer sidan att ge plats för fakta, vetenskapliga rön och åsikter om det ekologiska jordbruket. Vi vill visa att småskaligheten även kan ha sina fördelar. Genom att skapa kontaktytor mellan ekologiska producenter och konsumenter kan vi göra något åt den maktlöshet vi ibland kan känna inför en utveckling mot multinationella och opersonliga matkoncerner. Den här sidan är istället skapad utifrån den gemensamma övertygelsen att vi alla kan påverka vår omvärld genom att kommunicera med varandra och genom att leva, tänka, äta och handla ekologiskt. Tillsammans kan vi bidra till en förändring!ekobonden.se, c/o Mossagården, 240 14 Veberöd | 046-859 71 | ebba@ekobonden.se