Ekobonden

Ekobonden.se

Målet med vår förening är att utbudet ekologiska varor på marknaden ska öka. Vår övertygelse är att det hållbara lantbruket har framtiden för sig.

 

 

 

 

 

 


Ekobonden.se är en ideell förening som består av ekologiska odlare/producenter och konsumenter i Skåne. Syftet är att sprida kunskap om vilka vi är och på så sätt ”sätta ett ansikte” på dagens ekobonde. Vi vill även förbättra kommunikationen mellan producent och konsument. Läs här om föreningens aktiviteter i kalendern >>

 

Därför hoppas vi att privatpersoner, såväl som restaurang och storhushåll, ska hitta till sidan. Hör av er! Genom att lära känna era behov, kan vi förbättra våra produkter och service.

 

Under parollen "leva äta tänka handla" vill vi sätta ljus på de mervärden som ekologisk odling innebär för odlare, konsument och framtida matproduktion. Dessa värden behöver ständigt lyftas fram i en värld där vi lätt blir förblindade av låga priser som då blir vår enda ledstjärna när vi handlar.

 

Som ekodlare vill man veta vad folk önskar av den lokala ekologiska bonden. Likväl som den ekologiska konsumenten vill veta mer om ekodlaren och deras verksamhet. Vad är det bästa med att vara ekodlare? Eller varför blir man ekodlare? Jag skulle vilja köpa ekologiska närproducerade paprika! Varför odlas inte det? Genom att synas mer hoppas vi också på att vi kan inspirera fler odlare att ställa om till att ekologisk odling. Fler ekologiska odlare behövs i regionen så inte importen av ekologiska varor tar över marknadsandelar. Vi vill hålla diskussionen i gång. Vad är bra och vad kan bli bättre? Och framför allt, hur kan vi samarbeta för att driva på utvecklingen?

 

Föreningen Ekobonden.se bildades februari 2006

 

Ekobondens.se mål är att samverka med ekobönder, ekologiska konsumenter och andra ekologiskt inriktade organisationer mot en gemensamt mål - ekologisk utveckling.

 

Tillbaka >>

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När du väljer ekologiskt och KRAV -märkt checkar du av 858 åtgärder för mer hållbar mat. Det är 858 regler som styr hur all ekologisk mat produceras. 858 insatser som gör skillnad. Resultatet är sju ekovinster som du får på köpet: Biologisk mångfald. Rent vatten. Levande jordar. Inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Extra god djuromsorg. Mat utan konstgjorda tillsatser – som är extra kontrollerad. 858 åtgärder. 7 stora vinster. Ett val. Det är helt enkelt eko. Läs mer på heltenkelteko.se.ekobonden.se, c/o Mossagården, 240 14 Veberöd | 046-859 71 | ebba@ekobonden.se